U bent niet tevreden. En nu?

De huisartsen en triagisten van de Huisartsenpost Duin- en Bollenstreek proberen patiënten zo goed mogelijk te helpen. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over de manier waarop u bent geholpen. Of misschien wilt u een verbeterpunt aan ons doorgeven.

Uiteraard kunt u een klacht of verbeterpunt direct kenbaar maken aan de betreffende triagist of dienstdoende huisarts. Zij zetten zich in om het samen met u op te lossen. U kunt ook een klacht indienen bij onze klachtenfunctionaris. Dit kan op verschillende manieren.

Klacht indienen

U kunt een klacht indienen door:

 • Gebruik te maken van het digitale klachtenformulier op de website van de huisartsenpost. Klik hier om het klachtenformulier in te vullen (u ontvangt automatisch een kopie van uw klacht via e-mail als u uw e-mail vermeldt).
 • Het sturen van een e-mail naar klachten@dddb.nl
 • Tijdens kantooruren te bellen naar 0252 240 210. U wordt dan in contact gebracht met de klachtenfunctionaris.
 • Een brief te sturen naar:
  Huisartsenpost Duin- en Bollenstreek
  t.a.v. de klachtenfunctionaris
  Rijnsburgerweg 4b
  2215 RA Voorhout

Wat gebeurt er met uw klacht?

Een klacht wordt door de huisartsenpost opgenomen in een digitaal registratiesysteem.
Uw klacht wordt in behandeling genomen door de klachtenfunctionaris. U krijgt een ontvangstbevestiging. De klachtenfunctionaris neemt contact met u op om:

 • De klacht met u door te nemen.
 • Met u te overleggen wat u een goede oplossing zou vinden.
 • De planning van de behandeling van uw klacht met u door te nemen.

Wilt u daarom altijd vermelden hoe de klachtenfunctionaris u kan bereiken?

En verder?

De klachtenfunctionaris maakt met u een plan van aanpak voor uw klacht. Vaak leidt dat plan tot een oplossing, maar soms niet. Als u er met de huisartsenpost niet uitkomt, dan kunt u uw klacht als geschil voorleggen aan de geschillencommissie Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE). Bijvoorbeeld om te horen of uw klacht terecht is of omdat u wilt dat er een advies aan de huisartsenpost wordt uitgebracht om herhaling te voorkomen. Of misschien heeft u schade opgelopen en wilt u een schadevergoeding vragen. Zie voor meer informatie over de geschillencommissie de website www.skge.nl
De huisartsenpost hanteert de model-klachtenregeling, opgesteld door de brancheorganisatie InEen en de Landelijke Huisartsen Vereniging LHV. U kunt er naar vragen bij de klachtenfunctionaris.

 

 

 

 

Zorgbelang

Wanneer u behoefte heeft aan ondersteuning bij het formuleren en onderbouwen van uw klacht of ondersteuning tijdens de behandeling van uw klacht, dan kunt u contact opnemen met het Adviespunt Zorgbelang (telefoon 0900 243 70 70). Voor meer informatie klik hier

Landelijk Meldpunt zorg

Het Landelijk Meldpunt Zorg geeft advies en informatie over de afhandeling van klachten over de zorg. Zij lossen geen klachten op, maar helpen u wel verder. Voor meer informatie klik hier

Het Landelijk Meldpunt Zorg heeft een klachtenwijzer die u kunt raadplegen. Voor meer informatie klik hier

KLACHTENFORMULIER

U kunt dit formulier alleen gebruiken voor het indienen van een klacht. U ontvangt automatisch een kopie van uw klacht via e-mail als u uw e-mail vermeldt