Weet wat de kosten zijn

Aan een telefonisch consult, een bezoek aan de huisartsenpost of visite zijn kosten verbonden. Deze kosten worden rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd als wij uw verzekeringsgegevens hebben. Spoedeisende huisartsenzorg valt onder de basisverzekering en komt niet ten laste van uw eigen risico. In geval wij niet beschikken over uw verzekeringsgegevens, krijgt u van ons een rekening toegestuurd. Deze betaalt u rechtstreeks aan de huisartsenpost en declareert u vervolgens zelf bij uw zorgverzekeraar. Een andere mogelijkheid is om de verzekeringsgegevens alsnog aan ons door te geven via info@dddb.nl zodat wij rechtstreeks de declaratie bij de zorgverzekeraar voor u in orde kunnen maken.

Wordt u doorverwezen bijvoorbeeld naar het ziekenhuis voor opname of een behandeling op de Spoed Eisende Hulp dan komen deze kosten wel te laste van het eigen risico. Ook de kosten van ambulancevervoer, medicatie en van (vervolg)onderzoek (buiten de huisartsenpost) gaan ten koste van het eigen risico. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een urinekweek of een röntgenfoto.

Tarieven

De tarieven worden vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

  • Telefonisch consult € 25,00
  • Consult in de huisartsenpost € 114,22
  • Visite € 171,63

Vragen over een factuur?

Heeft u vragen over een factuur of wilt u uw verzekeringsgegevens doorgeven? Mail dan naar info@dddb.nl. Vermeld daarbij altijd het factuurnummer.

DSC_4771